ارتباط با ما
نظرسنجی
نام
نام و نام خانوادگی
طریقه آشنایی با شرکت
محل ملک مورد تقاضا
شهر
حدود قیمت ملک
نحوه ارائه اطلاعات توسط مسئولین فروش
شفافیت و سهولت دسترسی به مستندات املاک ( مدارک و فرم های مربوطه )
نحوه همکاری در بازدید ملک
اعتماد و اطمینان به عملکرد مجموعه شرکت بهناد بنا در راستای فروش املاک
قیمت گذاری املاک
چگونگی فرآیند فروش ملک از ابتدای آشنائی تا عقد قرارداد (مبایعه نامه)
چگونگی فرآیند فروش ملک از زمان تحویل تا تنظیم سند
شرایط پرداخت
تحویل بموقع
نحوه اطلاع رسانی
نحوه رسیدگی به شکایت
تمایل به معرفی و توصیه شرکت بهناد بنا به دیگران دارید؟
آیا تاکنون ملکی از بهنادبنا خریده اید؟
سال خرید ملک
شهر خرید
آیا از خرید خود راضی هستید؟
حدود قیمت خرید ملک
هرگونه انتقاد یا پیشنهاد