پروژه های در حال اجرا
پروژه عدل تهران
مشتری
بانک سامان
مشاور
-
پیمانکار
بهناد بنا
مساحت زیربنا
24715
مساحت زمین
4100
سال ساخت
تاریخ پایان پروژه
-
را های ارتباطی
موقعیت
بلوارعدل پونک
عنوان پروژه
عدل
پروانه ساختمانی
-
وضعیت سند
کاربری
اداری -تجاری
نوع ملک
مساحت پارکینگ
-
تعداد طبقات
5 طبقه زیرزمین+10 طبقه روی همکف
تعداد پارکینگ
مساحت اداری
مساحت تجاری
تعداد واحد اداری
تعداد واحد تجاری
درصد پیشرفت فیزیکی

امکانات

موقعیت پروژه

پروژه عدل تهران

آدرس ملک

پروژه عدل تهران