پروژه های در حال اجرا
پروژه صدرا
پروژه صدرا
پروژه صدرا
پروژه صدرا
پروژه صدرا
مشتری
بانک سامان
مشاور
پیمانکار
بهنادبنا
مساحت زیربنا
مساحت زمین
2757
سال ساخت
تاریخ پایان پروژه
1399
را های ارتباطی
مترو- تاکسی
موقعیت
مشهد منطقه ثامن
عنوان پروژه
پروانه ساختمانی
وضعیت سند
کاربری
نوع ملک
مساحت پارکینگ
تعداد طبقات
تعداد پارکینگ
مساحت اداری
مساحت تجاری
تعداد واحد اداری
تعداد واحد تجاری
درصد پیشرفت فیزیکی

امکانات

موقعیت پروژه

آدرس ملک

مشهد -منطقه ثامن