پروژه های در حال اجرا
پروژه آذر
پروژه آذر
پروژه آذر
مشتری
بانک سامان
مشاور
پیمانکار
بهنادبنا
مساحت زیربنا
9097
مساحت زمین
3962
سال ساخت
تاریخ پایان پروژه
1398
را های ارتباطی
موقعیت
تبریز-خیابان ائل گولی
عنوان پروژه
آذر تبریز
پروانه ساختمانی
وضعیت سند
کاربری
اداری
نوع ملک
مساحت پارکینگ
تعداد طبقات
سه طبقه زیرزمین+9 طبقه بالای همکف
تعداد پارکینگ
مساحت اداری
مساحت تجاری
تعداد واحد اداری
تعداد واحد تجاری
درصد پیشرفت فیزیکی
100

امکانات

موقعیت پروژه

آدرس ملک

تهران-خیابان آپادانا