پروژه های در حال اجرا
پروژه سامان فراز
پروژه سامان فراز
پروژه سامان فراز
پروژه سامان فراز
پروژه سامان فراز
پروژه سامان فراز
پروژه سامان فراز
پروژه سامان فراز
پروژه سامان فراز
پروژه سامان فراز
مشتری
بانک سامان
مشاور
پیمانکار
بهناد بنا
مساحت زیربنا
162055/9 متر مربع
مساحت زمین
7675
سال ساخت
تاریخ پایان پروژه
1404
را های ارتباطی
موقعیت
تهران
عنوان پروژه
سامان فراز
پروانه ساختمانی
وضعیت سند
کاربری
اداری و تجاری
نوع ملک
مساحت پارکینگ
تعداد طبقات
9 طبقه زیرزمین+39 طبقه روی همکف
تعداد پارکینگ
مساحت اداری
مساحت تجاری
تعداد واحد اداری
تعداد واحد تجاری
درصد پیشرفت فیزیکی
37

امکانات

موقعیت پروژه

آدرس ملک

بزرگراه کردستان -بلوار آزادگان -خیابان بیست وهفتم